Loading...

Request an IT Assessment for Your Business

Ta kontroll över er IT-miljö
VETA Konsult Sverige AB
VETA gör IT- och verksamhetsstödet effektivare och enklare så att små och medelstora företag kan fokusera på kärnverksamheten. Genom vårt arbetssätt och erfarenheter i en nära relation som Er IT-avdelning gör det långsiktiga samarbetet att vi blir en av verksamhetens möjliggörare.

VETA Konsult Sverige AB Nyttoeffekter:
  • effektivisering
  • kostnadskontroll
  • proaktivt och skadeförebyggande
  • hantera skyddsvärd information
  • gör IT till verksamhetens möjliggörare
  • IT-stöd och strategiskt verksamhetsstöd
Fyll detta formulär för
ett förutsättningslöst möte
kring hur ni skaffar er
kontroll utifrån ert nuläge.
       
*
*
*
*
*
VETA Konsult Sverige AB    |    08-410 442 00    |    kontakt@veta.info    |    www.veta.info
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
View